Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

V pátek odpoledne, 7. června 2019, se kluci a děvčata z V. A sešli před školou, aby zde prožili celou noc. Maminky je vybavily buchtami, bábovkami a dalšími dobrotami. Tři obětaví rodiče pro děti připravili v atriu školy skvělou grilovačku. Po dobrém jídle si děti zařádily venku, pak se přesunuly do tělocvičny školy, kde pokračoval program. Kluci i děvčata si připravili pro své spolužáky řadu tanečních vystoupení. V kolik hodin jsme šli spát? Tak to je tajemství! Přespávání ve škole jsme ráno zakončili společnou snídaní. Chceme poděkovat paní asistentce a paní vychovatelce, že s námi chtěly strávit noc ve škole. Foto Eva Skleničková, text Jana Chmelařová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 32 zobrazení
 • 0
 • 00
Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd se v úterý 11. června 2019 přesvědčili, jak fungují fyzikální zákonitosti. Vystoupení bylo zaměřeno na vlastnosti vzduchu, vody, vakua. Viděli simulaci nafukování věcí ve vakuu, princip montgolfiéry, rozpínání teplého vzduchu, šíření tlakové vlny a pohráli si s fontánou. Ukázky měly u dětí velký úspěch. Na hodiny fyziky na druhém stupni se všichni moc těší, prý budou dobrovolně pracovat i během přestávek. Foto a text Milena Trojanová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • minulé úterý
 • 99 zobrazení
 • 0
 • 00
V pondělí 10. června 2019 proběhla v 5. ročníku zvláštní hodina hudební výchovy. Paní zástupkyně Helena Lachmannová nacvičila se všem třídami pásmo písní jako poděkování třídním učitelkám. Pro paní učitelky byla připravena minikavárna s občerstvením, aby se při poslechu písní cítily co nejlépe. Každá paní učitelka dostala při příchodu zpěvníček podepsaný všemi dětmi. Zpívání proběhlo ve velmi příjemné náladě, veselé písničky střídaly dojemné a melancholické, až slzička ukápla. Na závěr páťáci poděkovali paní zástupkyni květinou a dárkem na památku za její dlouholetou práci na 1. stupni. Podařilo se vše udržet v tajnosti, takže překvapení bylo dokonalé a dojetí velké. Foto a text Milena Trojanová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 45 zobrazení
 • 0
 • 00
 • minulé úterý
 • 63 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 7.6.2019
 • 27 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 23.5.2019
 • 16 zobrazení
 • 0
 • 00
Čtrnáct žáků, z celkového počtu 55 budoucích absolventů školy, bylo oceněno třemi tříčlennými porotami pomyslnými zlatými medajlemi za vynikající zpracování svých absolventských prací. Jedna z prací, aspirujících na zvezeřnění na stránkách školy, měla více typografických chyb a u sedmi dalších se nepodařilo získat elektronické zpracování absolventské práce a její prezentaci.? Úroveň nejlepších prací můžete posoudit na stránkách školy na záložce Výuka, Absolventské práce.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 7.6.2019
 • 122 zobrazení
 • 0
 • 00
Ve čtvrtek 6. června 2019 se opět žáci naší školy zúčastnili veletrhu, který nabízí to nejlepší z české vědy. Mohli si vybrat z více než 100 expozic. Mnoho z nich se podobalo vědeckým laboratořím. Někteří se vydali například do světa umělé inteligence a robotů, do renesanční tiskařské dílny, roztočili tornádo, poznávali světlo ve všech jeho podobách. Kromě zážitků si odvezli populárně- odborné časopisy, mnoho dalších propagačních materiálu, někdo i rostliny rajčat. Byla to úžasná možnost si vyzkoušet mnoho zajímavého pod vedením vědců. Foto a text Barbora Šímová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.6.2019
 • 67 zobrazení
 • 0
 • 00
Setkání dětí z dramatické výchovy a dětí z družiny ve středu 5. června 2019 probíhalo interaktivní formou. Dost dětí chybělo, nemohly odehrát představení Narnie. Přesto proběhla ukázka práce dětí z povinně volitelného předmětu dramatická výchova. Programem provázely Tereza Šochová a Leontýna Mejdrová. Společně si zahrály hry zaměřené na rozhýbání a pozornost. Pak herci a herečky pomocí živých obrazů přenesli děti do známých pohádek. Zakončení bylo na plese s Popelkou. Děkuji hercům a herečkám za jejich odvahu improvizovat. Byli jste skvělí. Barbora Šímová. Fotila Eliška Dragounová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2019
 • 70 zobrazení
 • 0
 • 00
S devatenáctým ročníkem celoměstské hry Poznej Kladno se rozloučili všichni soutěžící v úterý 4. června 2019 ve školní jídelně. Na výstavě svých prací v hale školy si mohli porovnat vlastní úspěšnost s úrovní práce ostatních týmů. Celé soutěže se účastnilo na 300 dětí z 8 kladenských ZŠ, každá ZŠ vyslala jednu třídu šesťáků, kteří vytvořili 4 skupiny. Na třetím místě se umístila skupina Kaktusáci ze Sportovního gymnázia s počtem 62 b. Druhé místo obsadili Vrtulníci, také ze Sportovního gymnázia. se stejným počtem 62 bodů, o umístění rozhodl počet bodů za vyhotovení plakátu s pozvánkou do okolí své školy. Vítězná byla skupina Ketlymové ze ZŠ Zdeňka Petříka - s celkovým počtem 64 bodů. Pořadatelé připravili pro každého účastníka upomínkové dárky a pro nejlepší tři družstva věnoval ceny Magistrát města Kladna. Foto Milena Trojanová, text Tereza Babincová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 72 zobrazení
 • 0
 • 00
Vyměnit sezení ve školních lavicích za aktivní pohyb je jedním z úkolů každoročního setkání žáků školy na atletickém stadionu kladenského Sletiště. Za slunečného a velmi teplého počasí se utkali v pondělí 3. června 2019 chlapci a děvčata od čtvrtých do devátých tříd v obvyklých atletických disciplínách, sprintech, vytrvalostních bězích, štafetách, skoku dalekém, hodech a vrzích. Foto Milena Trojanová.
Kategorie: dětisport
více  Zavřít popis alba 
 • 3.6.2019
 • 176 zobrazení
 • 0
 • 00
Mezinárodní svátek všech dětí zdraví žáci naší školy sportovními aktivitami, motivovanými olympijkými hrami. V sobotu 31. května 2019 soutěžily děti z prvních až třetích tříd na školním hřišti v atletických disciplinách, fotbalu a vybíjené. Žáci čtvrtých až devátých tříd se sejdou v pondělí 3. června 2019 na kladenském Sletišti při atletické olympiádě.
Kategorie: dětisport
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2019
 • 80 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 29.5.2019
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 23.5.2019
 • 17 zobrazení
 • 0
 • 00
Ve středu 15. května 2019 se v 6. A odehrály Dionýsie: děti si vyzkoušely, jak se stolovalo v antickém Řecku, co bylo součástí jídelníčku, jak se Řekové oblékali a co se tehdejší děti mohly naučit ve škole. Součástí bylo fotografování řeckých bohů a bohyň, do kterých se děti i pedagogové na chvíli převtělily. Bylo radostí sledovat, jak si všichni hodiny dějepisu užívali. Foto a text Tereza Babincová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 15.5.2019
 • 236 zobrazení
 • 0
 • 00
Od pondělí 6. 5. do pátku 10. 5. jsme již počtvrté prožívali s dětmi 2. stupně naší školy týden osobnostněsociální výchovy, školu v přírodě zaměřenou na sebepoznání, výchovu k toleranci, pochopení a přijetí jinakosti. Hráli jsme různé hry, pozorovali přírodu, vedli debaty o virtuálních zábavách, vyráběli postavičky, sportovali a společně se smáli. Opět se vytvořila dobrá parta, při akcích na veřejnosti byly děti chváleny za slušné chování. Na závěr mohu jen dodat, že děkuju svým kolegyním Jitce Šiplové a Karolíně Bartošové za vytvoření bezvadného zázemí programu, rodičům, že děti na školu v přírodě poslali, a dětem za to, že program přijaly, pomohly ho naplňovat a byly zkrátka skvělé. Věřím, že se podobná akce uskuteční i v příštích letech. Anna Chocholová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • jaro
 • 54 zobrazení
 • 0
 • 00
V úterý 14. 5. 2019 pokračovali žáci 5. B v projektu "Zdař bůh" exkurzí v bývalém dolu Mayrau ve Vinařicích. Stejnou exkurzi absolvovali žáci 5. C ve čtvrtek 16. května 2019. Byl pro ně připravený zážitkový program. Rozdělili se na jednotlivé pracovní skupiny, zámečníky, voziče, měřiče, horníky a záchranáře. Každá skupina plnila přidělené úkoly. Následovala prohlídka provozních prostor dolu a krátký dokumentární film. Děti sklidily od paní lektorky velkou pochvalu za to, že se nejen aktivně zapojily a práce jim šla dobře od ruky, ale že skupiny dokázaly i výborně spolupracovat. Pro všechny žáky bylo zajímavé vyzkoušet si, jak umí školní znalosti využít v praxi, a jak pružně dokážou reagovat. Všechno dobře dopadlo, proběhla těžba uhlí i záchranná akce při závalu. Velkým zážitkem bylo vidět v chodu obrovský těžní parní stroj, vyrobený Ringhofferovými strojírnami na Smíchově v roce 1905. Prohlídku skanzenu můžeme doporučit, další zajímavá akce proběhne 18. 5. 2019 v rámci Muzejní noci. Foto a text Milena Trojanová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 33 zobrazení
 • 0
 • 00
V pondělí 13. května 2019 naše škola opět pořádala městskou hru Poznej Kladno. Na tři sta žáků šestých ročníku z různých kladenských škol poznávalo naše město přímo v terénu plněním rozličných úkolů. Děti měly možnost zjistit, kde je radnice, kam se mohou vydat za kulturou, jak se stalo, že v Kladně našly nový domov medvědice a mnoho dalších informací. Kromě nových poznatků získaly děti společné zážitky ze spolupráce ve skupinách, společně mohly cítit "tep a cvrkot" náměstí a přilehlých ulic během všedního dopoledne. Celý projekt byl kromě pedagogů připravován a realizován našimi deváťáky. Ti si tak mohli vyzkoušet organizační schopnosti. Soutěž, která v úterý 4. června 2019 vyvrcholí slavnostním vyhlášením vítězů, se konala za laskavé pomoci Magistrátu města Kladna, včetně zajištění bezpečnosti městskou policií, za což velmi děkujeme. Nakonec nezbývá než vyjádřit vděčnost za příznivé počasí a naději, že se úspěšný projekt za rok zopakuje v podobně vysoké účasti. Děkujeme všem žákům a pedagogům, kteří se hry zúčastnili. Barbora Šímová, Tereza Babincová, Hana Zimmerhaklová. Foto Lukáš Bystřičan, Tomáš Pokorný.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 13.5.2019
 • 84 zobrazení
 • 0
 • 00
Projekt Dny dětského čtení je součástí celoevropské kampaně Europe reads! Smyslem je zapojit co nejvíce dětí, učitelů, knihovníků i rodičů do Dnů dětského čtení, a šířit tak povědomí o pozitivním vlivu i osobním potěšení a společných zážitcích, které čtení nahlas přináší. Každý se může zapojit svou vlastní malou či velkou akcí, a každý si tak může najít takovou cestu ke knihám, která ho bude bavit. Ve dnech 3. a 6. května 2019 četli páťáci svým spolužákům úryvek z knihy, kterou mají právě rozečtenou. Všichni četli pěkně, s hezkou intonací, jejich spolužáci si je ochotně vyslechli. Děti z 5. tříd čtou rády, mají oblíbené hodiny ve školní knihovně, řada z nich si půjčuje knihy také domů. Věříme, že jim tento čtenářský návyk vydrží až do dospělosti a budou nadšeně číst i svým dětem. Foto Milena Trojanová, text Lenka Filipovská.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.5.2019
 • 40 zobrazení
 • 0
 • 00
V jarním období jsme ještě jednou navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka, vyráběli jsme dárky pro budoucí prvňáčky, vytvářeli jarní a velikonoční dekorace, pokračovali ve výzdobě školy, chystali jsme se na celodružinové aktivity a stále více času jsme trávili na školní zahradě...
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • březen až duben
 • 35 zobrazení
 • 0
 • 00
Dopravní soutěž se uskutečnila dne 16.4. na školní zahradě. Byla zaměřena na znalosti dopravních prostředků. Do soutěže se s nadšením zapojili chlapci i dívky, kteří na betonovou plochu malovali prostředky, které by chtěli řídit, až budou velcí. Skupinky žáků využívaly hlavně barevné křídy. Odvážnější starší žáci vytvořili velké balóny s různobarevnými koši. Starším i mladším výtvarníkům se jejich díla moc povedla. Byla rozmanitá a velmi pěkná. Pro všechny soutěžící byly připraveny sladké pamlsky. Cílem akce bylo rozvíjet vědomosti, dovednosti, znalosti všech soutěžících a vést žáky k samostatné činnosti. Děti prostřednictvím zajímavých činností získávají základní povědomí o dopravních prostředcích, pravidlech silničního provozu a tím i předcházení případných nebezpečných situací. Foto a text: M. Omeluchová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 16.4.2019
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
Celodružinová akce ,,Z pohádky o pohádky“ se uskutečnila v pátek 15. 3. 2019. Cílem bylo rozvíjení znalosti českých pohádek formou her, soutěží a písniček. Soutěžící určovali pohádkové dvojice, řešili úkoly formou hádanek. Za klavírního doprovodu paní vychovatelky Marie Štěpánkové zpívali známé písničky,hádali písně z různých pohádek. Pro zpestření programu si také zahráli balónkovou soutěž ve dvojicích. Hlavním cílem a smyslem této akce bylo zvýšení zájmu žáků o četbu. Foto a text: M. Omeluchová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 15.3.2019
 • 22 zobrazení
 • 0
 • 00
Žáci Základní umělecké školy v Kladně, pod vedením učitele hudební výchovy naší školy pana Ladislava Ščurka, předvedli ve čtvrtek 25. dubna 2019 dětem prvního stupně svůj koncert lidových písní. Cílem bylo nejen připomenout dětem lidovou píseň, ale také je nadchnout pro radost z hudby, pohybu i umění a aby měly chuť se také hudebně vzdělávat. Foto Renata Kostková.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 25.4.2019
 • 70 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

31. srpna 2018

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama